Partner Wspomagający

O Grupie Adamed

Grupa Adamed, to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, powstała w 1986 roku. Dzięki własnej myśli intelektualnej, strategii patentowej oraz zaangażowaniu Współpracowników obecnie:
• posiada 250 produktów w portfolio, oferowanych w 60 krajach świata
• produkuje 1,5 mld tabletek rocznie
• działa w 14 obszarach terapeutycznych
• zatrudnia 1700 osób w Polsce i za granicą
• posiada 94 patenty w dziedzinie farmacji.
Grupa Adamed rozpoczęła ekspansję międzynarodową w 2003 roku. Dziś jej produkty dostępne są na blisko 60 światowych rynkach: w Europie, na Środkowym Wschodzie, w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz Oceanii. Firma posiada także swoje przedstawicielstwa w Hiszpanii, Rosji, Czechach, Kazachstanie oraz na Ukrainie i Słowacji.

Misją Grupy Adamed jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny, dlatego tylko w ciągu ostatnich 16 lat przeznaczyła 1 mld zł na działalność badawczo-rozwojową, a w 2005 roku wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim utworzyła jedno z pierwszych w Polsce konsorcjów naukowo-przemysłowych. W laboratoriach firmy prowadzone są intensywne badania w kierunku otrzymania nowych molekuł – potencjalnych leków o zastosowaniach w obszarach neuropsychiatrycznym i onkologicznym.

Wartość Grupy Adamed tworzy również odpowiedzialność, którą kieruje się wobec społeczeństwa, Współpracowników, otoczenia rynkowego oraz środowiska naturalnego. Dla każdej z tych grup interesariuszy firma stworzyła zaawansowane i dostosowane do ich potrzeb programy, które składają się na jej strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczegółowe informacje na ten temat, znajdują się w pierwszym Raporcie CSR Grupy Adamed: www.adamed.com.pl/pl/odpowiedzialnosc-spoleczna.