Finanse na ekspansję zagraniczną

Usługa – doradztwo, pisanie projektów, pomoc w prowadzeniu i rozliczaniu prowadzona przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.