BĄDŹMY W KONTAKCIE

 

Aby się skontaktować z Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową proszę skorzystać z poniższych danych lub użyć formularza kontaktowego.

POLSKO-KAZACHSTAŃSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA

Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: +48 22 63 09 653; fax: +48 22 63 09 782
e-mail: pkihp@pkihp.pl

NIP: 525 242 39 90
Regon: 141287759
KRS 0000296999
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

Prezes: Piotr Guzowski

tel. 605 348 396
e-mail: prezes@pkihp.pl

Dyrektor Biura: Ewelina Zielińska

tel. 501 510 904
e-mail: ewelina.zielinska@pkihp.pl

Kierownik Biura: Aleksandra Janisiewicz

tel. 601 371 516
e-mail: aleksandra.janisiewicz@pkihp.pl