Konwencja o statusie prawnym Morza Kaspijskiego zostanie zapisana w prawodawstwie

Konwencja o statusie prawnym Morza Kaspijskiego jest wprowadzana do ustawodawstwa Kazachstanu. Poprawki zostały przyjęte przez deputowanych Mazhilis w pierwszym czytaniu. Jak zauważył szef resortu polityki zagranicznej Republiki Kazachstanu Mukhtar Tleuberdi, podpisana dwa lata temu i ratyfikowana w ubiegłym roku przez szefów pięciu państw kaspijskich konwencja jest wynikiem długiego i trudnego procesu negocjacyjnego trwającego ponad 20 lat. W rezultacie kraje wybrzeża Morza Kaspijskiego osiągnęły porozumienie w sprawie różnych systemów podziału obszarów wodnych na tym terytorium. Konsensus dotyczył wód śródlądowych, wód terytorialnych, stref połowowych i wspólnej przestrzeni morskiej.

W nowym dokumencie proponuje się wprowadzenie legislacyjne takich pojęć, jak „strefa połowowa” i „reżim stref połowowych”, a także zwiększenie szerokości wód terytorialnych z 12 do 15 mil morskich. Ponadto, aby skonsolidować kompetencje organów państwowych w zakresie kontroli przestrzegania wyłącznych praw naszego kraju do pozyskiwania wodnych zasobów biologicznych w strefie połowów i procedury ich współdziałania.

Mukhtar Tleuberdi, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu:

– Wprowadzane są także inne zmiany w obecnym wydaniu ustawy, mające na celu wyeliminowanie istniejących sprzeczności, luk i kolizji, a także zapewnienie codziennej obsługi i działań bojowych Służby Granicznej Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kazachstanu. Ponadto stwierdzono potrzebę zmian i uzupełnień do Kodeksu wodnego, ustaw o zwalczaniu terroryzmu, o żegludze handlowej, traktatach międzynarodowych, o wywiadzie zagranicznym, a także Ustawa Republiki Kazachstanu „O ochronie, rozmnażaniu i użytkowaniu świata zwierząt” w celu dostosowania go do postanowień Konwencji i Porozumienia w sprawie ochrony i racjonalnego użytkowania wodnych zasobów biologicznych Morza Kaspijskiego.

Źródło:https://kazakh-tv.kz/ru/view/politics/page_218522_konventsiyu-o-pravovom-statuse-kaspiya-zakrepyat-zakonoda?fbclid=IwAR3co5swt-RDUK_8ZGDHYKN2YdaTmCRv90q-2MzwG2KT3oGXa1UjCyjPD_E