Minister energetyki Kazachstanu wystąpił na Konferencji Generalnej MAEA

21 września bieżącego roku rozpoczęła się w Wiedniu 64 sesja Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Podczas viedokonferencji wygłosił swoje przemówienie minister energetyki Kazachstanu Nurlan Nogayev.

14 lutego 1994 r. Republika Kazachstanu została 121 członkiem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). W dniu 26 lipca 1994 r. w Ałmaty została podpisana Umowa między Republiką Kazachstanu a MAEA o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ratyfikowana dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu nr 2344 z dnia 19 czerwca 1995 r.

Ministerstwo Energii Republiki Kazachstanu współpracuje z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w zakresie wykorzystania energii atomowej.

Źródło:https://eenergy.media/2020/09/21/ministr-energetiki-kazahstana-vystupil-na-generalnoj-konferentsii-magate/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=digest-167-21-25920