Oferta współpracy z firmami zagranicznymi zainteresowanymi inwestowaniem w Unii Europejskiej

PKIHP i Firma „PASZPORT DO EKSPORTU” Sp. z o.o. zaprasza do współpracy firmy zagraniczne zainteresowane rozwojem działalności w Unii Europejskiej, w tym uzyskania wsparcia biznesowego i finansowego w zakresie wdrażania innowacji, technologii proekologicznych, rozwoju sprzedaży produktów w krajach Unii Europejskiej oraz całego świata.

Oferujemy następujący zakres usług:

I. Wsparcie administracyjne działalności operacyjnej:
a) wsparcie w rejestracji spółki w Polsce (dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie w wyborze lokalizacji na siedzibę spółki);
b) – obsługa prawna,
c) – obsługa administracyjno-księgowa,
d) – wsparcie rekrutacji pracowników, w tym wyższej kadry zarządczej.

II. Pozyskania środków finansowych na rozwój działalności:

 1. Doradztwo w doborze źródeł finansowania na rozwoju działalności, w tym:
  a) polskie fundusze krajowe i regionalne dla projektów innowacyjnych, proekologicznych lub rozwoju eksport (udział w targach),
  b) brukselskie fundusze unijne dla projektów typu disruptive innovation,
  c) kredyty technologiczne dla projektów innowacyjnych,
  d) kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach dla projektów komercjalizacji produktów innowacyjnych i proekologicznych,
  e) ulgi podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych.
 2. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych na pozyskanie środków finansowych wraz z przygotowaniem spółki do spełnienia wszystkich warunków formalnych i merytorycznych.

III. Wsparcie administracyjne projektów inwestycyjnych:
Kompleksowa obsługa projektów od podpisania umowy o dofinansowania lub umowy kredytowej, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy,
b) przygotowanie dokumentacji przetargowej wyboru podwykonawców
c) przygotowanie dokumentacji do wypłaty środków pieniężnych,
d) przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów,
e) wsparcie podczas kontroli projektów.

Firma PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o. od 2009 roku specjalizuje się w przygotowaniu analiz rynkowych dla firm zainteresowanych rozwojem działalności eksportowej oraz realizacji strategii eksportowych na rynkach zagranicznych. Do tej pory udzieliliśmy wsparcia w rozwoju eksportu ponad 300 firmom.

Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa oferuje podmiotom gospodarczym pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, organizuje misje handlowe, sympozja, seminaria szkoleniowe oraz konferencje. Od 2008 roku przyczynia się do rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Kazachstanem. Współpracuje z Ambasadą Republiki Kazachstanu oraz strukturami handlowymi jednostek dyplomatycznych, jak również z Izbami Regionalnymi i Branżowymi w Polsce.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu:

Paszport do Eksportu Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4, 00 – 074 Warszawa
tel. + 48 22 18 81 990
e-mail: biuro@paszportdoeksportu.pl

Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa
Ul. Trębacka 4, 00 – 074 Warszawa
Tel. + 48 22 63 09 653
e-mail: pkihp@pkihp.pl