Polsko-Kazachstańskie Spotkanie Informacyjne

W dniu 27 lutego 2018 roku w Warszawie w siedzibie KIG odbyło się Polsko-Kazachstańskie Spotkanie Informacyjne. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele „Narodowego Centrum Prognoz Technologicznych” reprezentowanego przez Pana Shubartajeva Marelena – Dyrektora Generalnego oraz Pana Darkhana Abisha. Spotkanie zorganizowane było z inicjatywy Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
Polsko-Kazachstańskie Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JE Margułan Bajmukhan-Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w RP.,który przedstawił Orędzie do Narodu Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa . Na zaproszenie Izby Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii reprezentował Pan Aleksander Milota, który wystąpił z referatem nt. „Tendencje i uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski z Kazachstanem”.
Gościem zaproszonym był pan Olzhas Kassymzhanov-Drugi Sekretarz Ambasady Republiki Kazachstanu.
Organizatorów reprezentował Pan Piotr Guzowski, Prezes PKIHP oraz Pan Józef Bryll, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
Uczestnikami byli członkowie oraz partnerzy Izby, którzy przekazali oferty współpracy bezpośrednio przedstawicielom „Narodowego Centrum Prognoz Technologicznych”.

na strone str 2 str 3