Przedsiębiorcy mogą potwierdzić działanie siły wyższej w trybie uproszczonym

Izba Handlu Zagranicznego Kazachstanu przeszła na rozszerzony tryb działania i wydała od marca ponad 4800 zaświadczeń o wystąpieniu siły wyższej dla przedstawicieli biznesu, który można uzyskać w trybie uproszczonym.

3 lipca prezydent państwa podpisał ustawę „O poprawkach i uzupełnieniach do niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu w sprawie kredytów hipotecznych w walutach obcych, poprawie regulacji podmiotów rynku usług płatniczych, deklaracji ogólnej i przywróceniu wzrostu gospodarczego”. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, który przypisuje się działaniu siły wyższej.

Źródło:https://kursiv.kz/news/biznes/2020-07/podtverdit-fors-mazhor-biznesmenam-mozhno-v-uproschennom-rezhime