Szczęśliwego Nauryz

Przesyłamy życzenia dobrobytu i pomyślności. Niechaj pierwszy dzień wiosny będzie zapowiedziom odrodzenia i radości ,szczęścia i pokoju. Niech każdemu przyniesie odmianę na lepsze.

Piotr Guzowski oraz zespół Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Счастливый Наурыз!
Пусть первый день весны станет возвещением возрождения и радости, счастья и мира. Пусть каждый внесет изменения к лучшему.

Петр Гузовски и коллектив Польско-Казахстанской торгово-промышленной палаты