“Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.” 20-21.09.2017r . bezpłatne szkolenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu/ warsztacie w ramach spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, pt.:

“Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.”

Termin i miejsce: 20-21.09.2017 r. – Hotel Ambasador Centrum****

Al. Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź

Celem szkolenia/ warsztatu w ramach spotkań informacyjnych jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

Korzyści z udziału w szkoleniu/warsztacie w ramach spotkania informacyjnego:

  • minimum 10 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków
  • komplet materiałów szkoleniowych
  • konsultacje indywidualne

 

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu/ warsztacie w ramach spotkania informacyjnego, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia

Program spotkania – 20-21.09.2017
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.
Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40;  tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl;

http://www.efszkolenia.pl

 

Projekt jest realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.