Bilans Republiki Kazachstanu za I kwartał 2020 roku

W I kwartale 2020 r. na rachunku bieżącym odnotowano nadwyżkę, w kwocie 2,0 mld USD.

Światowe ceny ropy Brent spadły średnio w I kwartale 2020 r. o 20,1% w stosunku do I kwartału 2019 roku.

Saldo eksportu towarów zgodnie z klasyfikacją płatności wyniosło 13,9 mld dolarów, co oznacza wzrost o 4,2% w stosunku do 1 kwartału 2019 r.

Import towarów według klasyfikacji bilansu płatniczego wyniósł 6,9 mld USD, spadł o 3,2% w stosunku do poziomu wskaźnika za I kwartał 2019 roku. Zmniejszenie importu nastąpiło  ze względu na spadek działalności gospodarczej i ograniczenia w ruchu granicznym przez osoby fizyczne.

Żródło: https://nationalbank.kz/ru/news/analitika-metodologiya/rubrics/1336