Handel zagraniczny Polski po I półroczu 2018 roku

Według wstępnych danych GUS (z dnia 14 sierpnia 2018 roku) po sześciu miesiącach br. eksport towarów z Polski osiągnął 107,6 mld EUR, tj. poziom o 5,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 108,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,9 proc. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 1,2 mld EUR.

Wykres. Obroty towarowe Polski wraz w dynamiką (r/r) w okresie I 2017 – VI 2018 r.

Wykres. Obroty towarowe Polski wraz w dynamiką (r/r) w okresie I 2017 – VI 2018 r.
Eksport do UE wzrósł o 6,1 proc. (do 86,5 mld EUR), w tym do Niemiec o 8,7 proc., Czech o 4,2 proc., Francji o 7,1 proc. oraz Niderlandów o 5,8 proc. W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii oraz Włoch odnotowano spadek odpowiednio: o 1,6 proc. i o 3 proc. Warto zaznaczyć, że pośród państw unijnych aż do siedemnastu z nich odnotowano szybszy niż przeciętnie wzrost sprzedaży polskich towarów, w tym najszybszy do Irlandii o 21 proc., Chorwacji i Słowenii po 18proc. oraz Rumunii o 17 proc. Z kolei import z UE wzrósł o 5,8 proc., w tym z Niemiec o 7,2 proc.

Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne) rynki rozwinięte gospodarczo zwiększyła się o 4,5 proc., do blisko 7,3 mld EUR. W ramach tej grupy krajów szybko rosła sprzedaż do USA (o ok. 8,6 proc.), Norwegii                      (o ok. 15,4 proc.) oraz Izraela (o 6,8 proc.). Z drugiej strony spadki wywozu nastąpiły m.in. do Szwajcarii (o 3,2 proc.), Kanady (o 5,8 proc.) oraz Australii (o ok. 22,3 proc.).

Nadal szybciej niż przeciętnie rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 6,4 proc. (do 6,4 mld EUR). Na ten wynik złożył się dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (o 9,6 proc.), relatywnie wolniejszy wywóz na Ukrainę (o 3,5 proc.) i stagnacja wywozu na Białoruś.

Najwolniejszy wzrost eksportu odnotowano na rynki krajów słabiej rozwiniętych (spozaWNP), tj o 1,3 % (do 7,4 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży, tj. szybko rosła do Arabii Saudyjskiej (o 19,1 proc.), Indii (o 16,7 proc.), Tajlandii (o ok. 60 proc.), w granicach tempa przeciętnego zwiększyła się do Serbii (o 6,4 proc.), z kolei jej spadki odnotowano do Chin (o ok. 6,7 proc.) Meksyku (o 2 proc.), Republiki Korei (o 0,8proc.) oraz ZEA (o prawie 20 proc.).      Z kolei na główny rynek eksportowy z tej grupy krajów, Turcji, sprzedaż wzrosła o %.

W przekroju towarowym najszybciej rosła sprzedaż produktów mineralnych (o 13,2 proc.), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 10,5 proc.) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 9,9 proc.). Z kolei wśród dominujących w naszym eksporcie – wyrobów przemysłu elektromechanicznego sprzedaż wzrosła o 4,5proc., w tym najszybciej maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 8,4 proc.).

Żródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i GUS