Projekty prywatyzacyjne w Kazachstanie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Ambasada Kazachstanu w Polsce przekazała listę podmiotów „Funduszu Dobrobytu Narodowego  „Samruk-Kazyna” S.A. objętych prywatyzacją. Projekty przeznaczone na sprzedaż obejmują:
1) KazMorTransFlot LLP – transportation of oil on the Caspian and Open seas, Fleet services for offshore oil projects.
2) JSC Kazakh British Technical University.
3) Kylytu LLP – exploration works, extraction, storage, transportation and processing of molybdenum-copper ores.
4) Capec JSC-Plany for the production of chlorine and caustic soda by membrane method.
5) Project Santiago-gas field in the South-Kazakhstan region.

W przypadku pytań i zainteresowania firm osobą do kontaktu w Ambasadzie Kazachstanu w Polsce jest Radca Ambasady Pan Yerbol Dauletiyar: e.dauletiyar@mfa.kz, tel. +48 (22) 6425388.

KazMorTransFlot LPP (Kazachstan)

Capec JSC (Kazachstan)

Gas field in Sauth-Kazakhstan region (Kazachstan)

JSC Kazakh British Technical University (Kazachstan)

Kylytu LLP (Kazachstan)