„ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ NA RYNKU DUŃSKIM”

Szanowni Państwo,
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym,
w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego, w
ramach projektu systemowego pt.:”Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, z zakresu:
„„
„ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ NA RYNKU DUŃSKIM”
Termin: 24.06.2019 r. w godz. 10.00-14.00
Miejsce spotkania: Hotel Qubus, ul. Ceglana 14a, Zielona Góra.
Spotkanie prowadzone będzie przez Pana Łukasza Żaka – Prawnika, absolwenta Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji
Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe
Network) realizowane przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W
ramach projektu EEN członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z
zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na
płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie
transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania
właściwych strategii eksportowych polskich firm. Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora
budowlanego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach
zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka
Brytania, Szwecja czy Norwegia. Członek Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej.

Korzyści z udziału w spotkaniu informacyjnym:
– minimum 4 h zajęć prowadzonych przez eksperta – praktyka
– komplet materiałów szkoleniowych
– konsultacje indywidualne
– zaświadczenie o udziale w spotkaniu
W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o uzupełnienie i odesłanie
załączonego formularza zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia (1)

Program spotkania – Dania
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Organizator:
Eurofinance Training Sp. z o. o.
ul. Smolna 11 lok. 15 · 00-375 Warszawa · tel.: +48 22 830 13 40 · tel.: + 48 609 124 124
http://www.efszkolenia.pl · szkolenia@efszkolenia.pl
http://www.lubuskie.trade.gov.pl · coie@lubuskie.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ