śniadanie biznesowe: Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe

Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa organizowane przez TMS Brokers we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową i Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową w dniu 30 maja w Warszawie (Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4) godz,10:oo,
Podczas bezpłatnego śniadania wyjaśnimy jak umiejętnie zarządzać ryzykiem walutowym i wykorzystywać nadarzające się okazje na rynku finansowym.
I BLOK:
1. Ewolucje reżimów kursowych w krajach należących do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i Ukrainy.
2. Miejsce polskiego złotego, rosyjskiego rubla i walut rynków wschodzących w międzynarodowym systemie walutowym.
3. Sytuacja na rynku stóp procentowych oraz perspektywy polityki monetarnej głównych banków centralnych.
.II BLOK:
1. Zagrożenia płynące z braku zabezpieczenia ryzyka walutowego
2. Cele zarządzania ryzykiem walutowym
3. Zabezpieczenie różnic księgowych vs. marży handlowej
4. Instrumenty pochodne i strategie hedgingowe stosowane w praktyce

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia: 28 maja 2019 r.
mail: lpa@tms.plprezes@pkihp.pl  tel:. +48 22 276 62 59, 601 520 151

zaproszenie