Święto 7 i 9 maja

W związku ze świętem 7 i 9 maja Pan Piotr Guzowski w imieniu Polsko-Kazachstańskiej Izby, Związku Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenia Przyjaźni Polska -Wschód złożył kwiaty na mogile żołnierza kazachskiego.

7 и 9 мая- на могиле Казахского солдата Пан Петр Гузовски, выложил цветы от Польско-Казахстанской Торгово-Промышленной Палаты, Общества Дружбы Польша-Восток и Союза Поляков в Казахстане.

 

Memorial-mogila Kazakhskogo solgata