Zapraszamy do współpracy z Członkiem naszej Izby – ARNO Szkółkarstwo Sadownicze

Nasze gospodarstwo korzysta ze wszystkich możliwych form pomocy finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie to pomaga rozwijać produkcję, a także wyposażać nasze gospodarstwo w nowoczesne maszyny.

Zmiany klimatyczne, poszerzenie rynków zbytu, a także coraz większe wymagania odbiorców spowodowały, że zmieniliśmy system przechowywania drzewek – z dołownika na chłodnię.

W roku 2005 wybudowaliśmy chłodnie do przechowywania drzewek z odkrytym korzeniem (w temperaturze –1°C i wilgotności 98%). Dzięki temu możemy dobrze przechowywać materiał szkółkarski około pół roku.

Wymagania klientów z każdym rokiem wzrastają, dodatkowo zimy stają się coraz to mniej przewidywalne i dlatego też wzrasta zainteresowanie na odbiór towaru wiosną z chłodni. Obecny obiekt okazał się za mały. W roku 2009 powiększyliśmy powierzchnię chłodniczo-magazynową gospodarstwa o 1900 m2.

Naszym celem jest produkowanie coraz lepszej jakości materiału szkółkarskiego.

Źródło: https://arno.agro.pl/?pl_szkolkarstwo-sadownicze,1