Zaproszenie do uczestnictwa w Wydaniu Specjalnym „Informatora Gospodarczego 2017”

Szanowni Państwo,
W kontaktach polsko-kazachstańskich nadchodzący 2017 rok zapowiada się szczególnie. Jednym z wiodących wydarzeń w skali globalnej będzie otwarcie w czerwcu 2017 r. Wystawy Światowej EXPO w Astanie. A drugim, nie mniej istotnym dla rozwijania współpracy między obu krajami, jest zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli państw członkowskich OECD udających się do Kazachstanu, w tym Polski, od stycznia 2017 r. Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, która od lat wspiera działania polskich i kazachstańskich przedsiębiorców w nawiązywaniu i zacieśnianiu wzajemnych relacji na polu gospodarczym, przygotowuje Wydanie Specjalne „Informatora Gospodarczego 2017”, które będzie miało rozbudowaną część informacyjną. Wydanie to przede wszystkim dedykujemy tematowi EXPO, planujemy stworzyć specjalną część poświęconą energii i technologiom przyszłości, stąd nasze szczególne zaproszenie ofertowe kierujemy do instytucji, firm i przedsiębiorców, którzy związani są z tą dziedziną nauki i gospodarki. „Informator Gospodarczy 2017” Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej będzie doskonałym miejscem, aby zaprezentować swoją działalność w kontekście zbliżającego się EXPO. Niemniej ważnym elementem naszej misji jest promocja regionów Polski oraz tworzenie jak najbardziej dogodnych dróg do współpracy. Dlatego przy tworzeniu tego numeru „Informatora Gospodarczego 2017” będziemy zabiegać o współpracę z Urzędami Marszałkowskimi, aby jak najpełniej zaprezentować możliwości polskiej strony we wspieraniu wzajemnych kontaktów. Wieloletnia działalność Polsko-Kazachstańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej ma na celu zacieśnianie więzi między przedsiębiorcami, wymianę informacji, kontaktów, doświadczeń oraz organizowanie obustronnych spotkań, zarówno w Polsce, jak i w Kazachstanie. Dzięki wielokierunkowej współpracy, rozwijaniu partnerstwa i wsparciu Ministerstwa Gospodarki RP –Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa stanowi gwarancję wiedzy, doświadczenia i budowania rzetelnej współpracy na gruncie społecznym, gospodarczym i kulturowym.

Serdecznie zapraszany do zapoznania się z naszą ofertą uczestnictwa w Wydaniu Specjalnym „Informatora Gospodarczego 2017”

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej:

Oferta współpracy przy wydaniu PKIG 2017

Zlecenie na wydanie specjalne „Polsko-Kazachstańskiego Informatora Gospodarczego 2017” w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2017 Astana

Leave a comment