NOWA USŁUGA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW! Pomoc w rozliczaniu i problemach podczas kontroli projektów unijnych

Coraz częściej zdarza się, iż firmy, które otrzymały dofinansowanie z instytucji zarządzających funduszami unijnymi i realizują projekty, napotykają na trudności w ich rozliczaniu i potrzebują pomocy w kontaktach z tzw. instytucjami finansującymi.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uruchomiliśmy usługi w zakresie doradztwa w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych w zakresie poniższych zagadnień:

  • Pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność.
  • Audyt realizacji projektu – międzykontrolny i przedkontrolny, przygotowanie do kontroli, możliwa ewentualna pomoc Wnioskodawcy w trakcie kontroli przeprowadzanej przez instytucję finansującą.
  • Pomoc w zakresie protokołów pokontrolnych, przygotowanie wyjaśnień i odpowiedzi, w szczególności w wypadku stwierdzenia przez osoby kontrolujące wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych, skutkujących wezwaniami do zwrotu otrzymanych środków.
  • Pomoc w końcowym rozliczeniu projektu.

W zależności od potrzeb danego klienta i zgodnie z indywidualnymi ustaleniami usługa może być także realizowana w siedzibie klienta.

Prowadzący zespół audytowy:

unnamed

Dr Henryk Borko – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych; audytor wewnętrzny – certyfikat nr 8228 Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych. Wieloletni nauczyciel akademicki, trener z zakresu zamówień publicznych, zasad kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFR, kontroli i audytu projektów unijnych. Prowadził szkolenia na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli. Ekspert ds. oceny wniosków w czołowych instytucjach organizujących konkursy (w programach PO IR, PO WER, PO PW). Były ekspert UNIDO ONZ. Autor wielu publikacji dotyczących funkcjonowania podmiotów w strukturach gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Kontakt: aleksandra.janisiewicz@pkihp.pl; tel:+ 48 22 630 9782